crypto

btc                   eth 

AlBaiu.my memberi ruang kepada komuniti crypto untuk berurusniaga menggunakan matawang crypto seperti BTC, ETH dan DDK. 

Penjual boleh memilih untuk menjual barangan mereka menggunakan matawang crypto . Oleh kerana kami belum menggunakan sebarang currency interface atau API, sebut harga yang dinyatakan oleh penjual dalam nilai crypto hanyalah anggaran. Ini adalah kerana matawang crypto sering berubah nilainya. Pembeli dinasihatkan untuk mengesahkan harga sebenar dengan penjual sebelum membuat sebarang transaksi.

Portal ini hanya menyediakan urusniaga barangan/perkhidmatan dengan matawang crypto. Anda dilarang untuk urusniaga matawang ( money exchange ) di portal ini.

Albaiu.my hanya memberi ruang melalui protal ini. Pembeli dan penjual hendaklah berhubung sesama sendiri untuk melaksanakan proses jual beli dengan jujur. Kami tidak bertanggung jawap keatas penipuan yang berlaku antara penjual dan pembeli. 

 

ALBAIU.MY